Oferta dla Szpitali

Reprezentujesz szpital dziecięcy lub szpital z oddziałem dziecięcym? Zaproś Pigułkę - to nic nie kosztuje!

Na terenie szpitala odbywają się warsztaty z dziećmi oraz wernisaż – odsłonięcie obrazu i przekazanie go dzieciom. ​ Obraz stanie się własnością Szpitala, może ozdabiać jego ściany, może też zostać zlicytowany podczas aukcji charytatywnej w celu uzyskania funduszy na pomoc dzieciom i Szpitalowi. ​ Współpraca może mieć charakter cykliczny, może ona również dotyczyć innych projektów, mających na celu ubarwianie życia szpitalnego małych pacjentów Szpitala.

//]]>