Polityka prywatności

1. Administrator danych osobowych

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Obraz w Pigułce z siedzibą w Krakowie, ul. Obozowa 116/44, 30-383 Kraków, zarejestrowana w Rejestrze Stowarzyszeń pod numerem KRS: 0000741959 NIP: 6762552787 REGON: 38085685 (zwana dalej „Administratorem”).
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail marcin.kowalik@obrazwpigulce.pl.
 3. Dane osobowe są gromadzone przez Administratora zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

2. Cele przetwarzania danych osobowych

 1. W celu odpowiedzi na wiadomość, którą do nas przysłałeś za pomocą formularza kontaktowego będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak Twój adres e-mail, imię i nazwisko oraz inne dobrowolnie przekazanych przez Ciebie dane osobowe.  Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości bieżącego kontaktu i odpowiedzi na Twoją wiadomość, a także możliwość zwrócenia się do do Ciebie bezpośrednio (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. W celu przekazania przez Ciebie darowizny, w zakresie niezbędnym dla wykonywania umowy, będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 3. W celu podejmowania czynności zmierzających do zawarcia z Tobą umowy sponsoringu, a następnie wykonania przedmiotu umowy, w zakresie niezbędnym do wykonywania umowy, będą przetwarzane Twoje dane osobowe takie jak imię i nazwisko lub nazwa, adres zamieszkania lub siedziba, numer NIP, REGON, numer rachunku bankowego oraz inne dobrowolnie przekazanych przez Ciebie dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 4. W celu podjęcia z Tobą współpracy w zakresie niezbędnym dla wykonywania umowy, będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak imię, nazwisko oraz Twój adres w-mail oraz inne dobrowolnie przekazanych przez Ciebie dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 5. W celu odpowiedzi na Twoją propozycję pomocy i przyjęcie Twojej pomocy przy tworzeniu Obrazu w pigułce, w niezbędnym zakresie będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak imię, nazwisko oraz Twój adres w-mail oraz inne dobrowolnie przekazanych przez Ciebie dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podstawą prawną przetwarzania danych m.in. jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości bieżącego kontaktu i odpowiedzi na Twoją wiadomość, a także możliwość zwrócenia się do Ciebie bezpośrednio (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 6. Na podstawie dobrowolnie udzielonej przez Ciebie zgody dokonanej poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, w celach marketingowych (przesyłania Ci informacji marketingowych pochodzących od nas lub od naszych zaufanych partnerów lub sponsorów, a także współpracujących z nami fundacji), będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe w postaci adresu e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

3. Cookies i informacje z logów

 1. Na http://obrazwpigulce.pl (Strona internetowa) używamy technologii, takich jak pliki cookies (ciasteczka), i inne podobne technologie umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie naszej Strony internetowej, konfigurowanie bezpieczeństwa, personalizowanie udostępnianych treści, prowadzenia statystyk oraz analizowania ruchu na naszej stronie internetowej.
 2. Aby w pełni i bez błędów mógł korzystać z naszej Strony internetowej konieczne jest żebyś posiadał urządzenie z dostępem do sieci Internet oraz miał skonfigurowaną swoją przeglądarkę internetową tj. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Safari itp.
 3. Pliki cookies są to małe fragmenty danych, które serwis internetowy wysyła do przeglądarki komputera. Przeglądarka informuje serwer o następnych wejściach na daną witrynę. Pliki cookies pomagają nam uzyskiwać informacje o Twoich preferencjach i na bieżąco dostosowywać Stronę internetową tak, aby w możliwie najszerszym dostosować Stronę internetową do Twoich potrzeb.  
 4. Możesz ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób aby pliki cookies nie zapisywały się na Państwa dysku lub automatycznie się usuwały w określonym czasie.
 5. Sposoby usuwania plików cookies w poszczególnych wyszukiwarkach możesz znaleźć m. in. pod adresami:

GoogleChrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,

Microsoft Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,

 1. Jednocześnie informujemy, że poprzez gromadzenie logów serwera, które automatycznie zapisują informacje wysyłane przez przeglądarkę przy każdym kolejnym wejściu na witrynę możliwe jest prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej. Informacje te mogą obejmować datę i godzinę wizyty, adres IP, typ i język przeglądarki, rozmiar ekranu przeglądarki i pliki cookies identyfikujące przeglądarkę.

4. Okres przechowywania danych osobowych

 1. Twoje dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres niezbędny dla utrzymania z Tobą kontaktu, realizacji przedmiotu umowy oraz wysyłania Ci informacji marketingowych.
 2. Ponadto po upływie w/w okresu Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, pomiędzy Tobą, a Administratorem, związanych z przetwarzaniem danych osobowych, a także dokonaną darowizną.
 3. Po definitywnym zakończeniu okresu przechowywania danych zostaną one trwale usunięte ze wszystkich nośników oraz zniszczone.

5. Przekazywanie danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przekazywane naszym zaufanym partnerom, współpracującym z nami artystom, fundacjom (w szczególności fundacji FaniMni z siedzibą w Poznaniu) i innym współpracownikom oraz naszym dostawcom (np. IT, BlueMedia S.A., księgowości), którzy będą mogli przetwarzać Twoje dane osobowe na zasadach przez nas określonych.

6. Twoje prawa

Chcemy podkreślić, że przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • złożenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych osobowych,
 • żądania zmiany, usunięcia lub ograniczenia przetwarzanych danych osobowych,
 • cofnięcia dobrowolnie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7. Postanowienia końcowe

 1. Nie będziemy przetwarzali Twoich danych osobowych wrażliwych tzn. ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym – chyba, że sam dobrowolnie nam te informacje przekażesz.
 2. Informujemy, że decyzje podejmowane w stosunku do Twoich danych osobowych nie będą podejmowane w sposób automatyczny w tym nie będą poddane profilowaniu.
 3. Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo do zmiany treści polityki prywatności, o każdej zmianie zostaniesz niezwłocznie powiadomiony za pomocą wiadomości e-mail.
 4. W zakresie nieuregulowanym tą polityką prywatności zastosowanie będą miały przepisy RODO, kodeksu cywilnego oraz przepisy prawa polskiego w zakresie ochrony danych osobowych.
//]]>