Malujemy obrazy
dla szpitali dziecięcych

na podstawie prac małych pacjentów

Szpital leczy, rodzice pocieszają i trzymają za rękę.
My przynosimy codzienny, zewnętrzny świat i radość tworzenia

Etap 1: Warsztaty z dziećmi

Dzieci przebywające w szpitalu tworzą z plasteliny przestrzenne makiety/moduły na zadany temat. Do tej pory były to: „Za moim oknem”, „Ogród”, „Kosmos”, „Gra”, „Las”, „Podwodny świat”, „Bezpieczny Internet”. Ich prace zostaną przeniesione na płótno w kolejnym etapie.

[layerslider id="5"]

[layerslider id="7"]

Etap 2: Malowanie

Każdy chętny może wziąć udział w malowaniu. Wolontariusze, pod okiem dr. hab Marcina Kowalika z krakowskiej ASP, wspólnie malują wielkoformatowy obraz na bazie modułów wykonanych wcześniej przez dzieci. Od strony formalnej mamy do czynienia z „dziełem w dziele” – świat przedstawiony przez dzieci za pomocą plasteliny jest ponownie interpretowany podczas malowania.

Etap 3: Wernisaż

Obraz wraca do szpitala i dzieci, które go projektowały. Na uroczystym wernisażu-wręczeniu obrazu, mali pacjenci odsłaniają obraz odkrywając w jaki sposób dorośli przedstawili ich przestrzenne prace na płaszczyźnie płótna. Na wernisaż zapraszane są wszystkie osoby związane z powstawaniem danego obrazu, lokalne władze oraz media.

[layerslider id="8"]

Pigułka w mediach

Od jakiegoś czasu projektem Obraz w Pigułce interesują się lokalne i ogólnopolskie media. Prasa, radio i telewizja coraz częściej towarzyszą nam przy kolejnych edycjach, poazaując efekty pracy małych pacjentów i wolontariuszy na zdjęciach i w reportażach telewizyjnych.

dr hab. MARCIN KOWALIK

Prezes fundacji

Pracuję jako artysta malarz od 20 lat. Tworzę cykle malarskie, rozwijam autorskie teorie percepcji, dużo wystawiam. Zawsze miałem silne poczucie misji społecznej, jednakże nie mogłem pogodzić bardzo aktywnej pracy artystycznej z działaniami charytatywnymi czy prospołecznymi. Projekt "Obraz w pigułce" pozwala połączyć moją codzienną praktykę malarską z zamiłowaniem do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

Artysta malarz, absolwent Wydziału Malarstwa krakowskiej ASP w pracowni prof. Adama Wsiołkowskiego.

Uczestniczył w ponad 50 wystawach w Polsce i na świecie (m.in. Hamburgu, Lipsku, Düsseldorfie, Berlinie, Dublinie, Knoxville, Warszawie i Krakowie). Prace Marcina Kowalika można oglądać się w kolekcji Muzeum Narodowego w Gdańsku, Clifford Chance Collection i licznych kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydenta Miasta Krakowa, laureat Nagrody Województwa Małopolskiego „ARS quaerendi” i fundator stypendium „Wiara w Malarstwo” skierowanego dla uczniów ostatnich klas jego rodzimego Liceum Plastycznego w Zamościu.


Zapraszam do kontaktu
Mieliśmy przyjemność współpracować z:
//]]>