Szpital leczy, rodzice pocieszają i trzymają za rękę.
My przynosimy codzienny, zewnętrzny świat i radość tworzenia

Aktualne projekty:

 
 

Szpital leczy, rodzice pocieszają i trzymają za rękę.
My przynosimy codzienny, zewnętrzny świat i radość tworzenia

Aktualne projekty:

Wyjątkowość projektu polega przede wszystkim na tym, że wszyscy jego uczestnicy mają możliwość doświadczyć cudownych właściwości SZTUKI.

​Dla DZIECI, które są w tym projekcie najważniejsze – jest on źródłem radości. Ból, szpitalna groza, rozstanie z mamą – to wszystko znika w trakcie zajęć plastycznych.

Dzięki przyjętej formule realizacji „dzieła w dziele”, każdy uczestnik może odnaleźć siebie i swój wkład w skończonym obrazie. Proces wspólnego tworzenia jest w projekcie magicznym czasem. Intymność i bezpośredniość kontaktu pomiędzy małymi pacjentami oraz dorosłymi artystami stwarzają silną emocjonalną więź, w której współczucie zostaje zastąpione empatią, opiekuńczość i tkliwość – partnerstwem, chęć pomocy innym – twórczą współpracą.

WOLONTARIUSZE otrzymują od dzieci wyjątkowy dar – optymistyczne podejście do małych pacjentów. Dzięki niemu mogą już skutecznie pomagać innym, polepszać ich samopoczucie, przynosić ulgę w cierpieniu.

Poprzez promocję wydarzenia docieramy do wielu ludzi. Pokazujemy im jak poprzez wspólne działanie i niewielkie nakłady finansowe, możemy pozytywnie wpływać na jakość życia chorych dzieci, a także naszego.

Aktualności

21 lipca 2019

Być jak Wyspiański – Kraków 2019

W twórczości Wyspiańskiego pojawiały się m.in pejzaże, portrety i kwiaty. Wspólnie z dziećmi zagłębimy się w świat jego dzieł, tak aby stały się inspiracją do plastelinowych […]
3 grudnia 2018

Warsztaty w Radziszowie

W czasie trwania projektu powstał obraz złożony z 14 małych obrazów namalowanych przez dzieci przebywające w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie – […]
21 czerwca 2018

Człowiek na księżycu

Dzieci z ubogich i nierzadko trudnych środowisk, z Madagaskaru, Ukrainy i Kazachstanu, na warsztatach plastycznych prowadzonych przez wolontariuszy ze Stowarzyszenia MISEVI, stworzyły na kwadratowych modułach plastelinowe […]
 

Zapraszamy do naszego lokalu w Krakowie przy ul. Dolnych Młynów 10. Możecie wpaść i pomalować lub po prostu posiedzieć i napić się z nami herbaty

Pigułka w mediach

Od jakiegoś czasu projektem Obraz w Pigułce interesują się lokalne i ogólnopolskie media. Prasa, radio i telewizja coraz częściej towarzyszą nam przy kolejnych edycjach, poazaując efekty pracy małych pacjentów i wolontariuszy na zdjęciach i w reportażach telewizyjnych.

dr hab. MARCIN KOWALIK

Autor projektu

Pracuję jako artysta malarz od 20 lat. Tworzę cykle malarskie, rozwijam autorskie teorie percepcji, dużo wystawiam. Zawsze miałem silne poczucie misji społecznej, jednakże nie mogłem pogodzić bardzo aktywnej pracy artystycznej z działaniami charytatywnymi czy prospołecznymi. Projekt "Obraz w pigułce" pozwala połączyć moją codzienną praktykę malarską z zamiłowaniem do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

Artysta malarz, absolwent Wydziału Malarstwa krakowskiej ASP w pracowni prof. Adama Wsiołkowskiego.

Uczestniczył w ponad 50 wystawach w Polsce i na świecie (m.in. Hamburgu, Lipsku, Düsseldorfie, Berlinie, Dublinie, Knoxville, Warszawie i Krakowie). Prace Marcina Kowalika można oglądać się w kolekcji Muzeum Narodowego w Gdańsku, Clifford Chance Collection i licznych kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydenta Miasta Krakowa, laureat Nagrody Województwa Małopolskiego „ARS quaerendi” i fundator stypendium „Wiara w Malarstwo” skierowanego dla uczniów ostatnich klas jego rodzimego Liceum Plastycznego w Zamościu.


Zapraszam do kontaktu
Mieliśmy przyjemność współpracować z: